Добродојдовте во ДОМАЌИНСКА КУЌА

Ресторанот Домаќинска куќа е лциран на стотина метри од прочуените Вевчански извори. Традиционалниот Македонски амбиент ресторанот го први единствен не само во Охридско -Преспанскиот регион туку и пошироко.

На надморска височина од 936 м се Вевчанските извори, споменик на природата и омилено излетничко место.
Прекрасните луѓе во Вевчанииако заминати на многу странидодека ги испраќаа дома се вратени зошто Вевчани ги вика, не се заборава таа прекрасна слика, таму нивно чедо да се роди да го крстат во тие води кои планината раскошно ги точи и со планинските очи благослов дарува, љубов во него да царува.  
(- Таховска Сава-)

                    

-Фамилија Костојчиноски-


ВЕВЧАНСКИ КАРНЕВАЛ

од 13-01 ди 14-01 Јануари секоја година
се одржува Вевчанскиот карневал, на кој учество земаат многу млади луѓе со своите уникатни идеи и маски. Неговите корени се уште од времето на...

АПАРТМАНИI
Домаќинска куќа поседува и 5 апартмани

Наместени во стилот на изворната Македонска соба ви овозможуваат пријатен престој и акомодација во секое време...